Fol­ki­a­cen­ter

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Se­dan 2012 bil­dar Evan­ge­lis­ka folk­hög­sko­lan i Han­gö och Evan­ge­lis­ka folk­hög­sko­lan i Va­sa Evan­ge­lis­ka folk­hög­sko­lan i Svensk­fin­land.

QSom­mar­tid hyr Fol­ki­a­cen­ter ut rum i gäst­hu­set, men nu hyr sta­den ut­rym­me­na för da­gis­verk­sam­het me­dan det egent­li­ga da­gi­set renoveras.

Q

FO­TO: SA­RAH GRÖNSTRAND

Är egent­li­gen en Evan­ge­lisk folk­hög­sko­la som in­led­de sin verk­sam­het i ju­ni 1947.Fol­ki­a­cen­ter har lunch­re­stau­rang, gäst­hem, me­di­e­verk­stad och re­no­ve­rings­grupp. BA­KAR. Vir­pi Ti­mo­nen för­be­re­der brö­det till da­gens lunch. Hon har in­te job­bat i kök förr, ut­an lär sig grun­der­na på Fol­ki­a­cen­ter för att se­dan få ett år till go­do för en yr­kes­ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.