Från krisår till väl­färd

Västra Nyland - - Ledare -

Från krisår till väl­färd. Hant­ver­ka­re och köp­män i Eke­näs cent­rum 1940–2000. Ut­gi­ven av Ra­se­borgs släkt- och byg­de­fors­ka­re 2018. Text­sam­man­ställ­ning: Ani­ta Val­to­nen och Bjar­ne Wes­terlund. Lay­out: Mi­kael Rehn/Leo Grap­hics. Språk­gransk­ning: Elsa Rehn. 472 si­dor.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.