In­gå sat­sar mer på vår­den

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Två ny­re­kry­te­ring­ar stär­ker per­so­na­len in­om hem­vår­den i In­gå från års­skif­tet. De ny­an­ställ­da ska i hu­vud­sak job­ba med hem­re­ha­bi­li­te­ring, som kom­mu­nen tes­tat med go­da re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.