Be­tal­lös­ning in­förs för VN

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Tid­ning­en Väst­ra Ny­land tar snart be­talt för di­gi­talt in­ne­håll på saj­ten Vastra­ny­land.fi. VN:s chefre­dak­tör Ma­ri­na Holm­berg kon­sta­te­rar att god jour­na­li­stik kos­tar obe­ro­en­de om man lä­ser den på pap­per el­ler di­gi­talt.

– Vå­ra lä­sa­re vill ha god lo­kal­jour­na­li­stik, man vill lä­sa en ny­het ge­nast. Och då är det på web­ben man hit­tar den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.