Tings­rät­tens kund­tjänst upp­hör

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Nu­va­ran­de Es­bo och Väst­ra Ny­lands tings­rät­ter sam­man­slås till nya Väst­ra Ny­lands tings­rätt den 1 ja­nu­a­ri.

Tings­rät­tens kans­li är i Es­bo. Kund­tjäns­ten och mot­tag­ning­en av hand­ling­ar i Raseborg och Lo­jo upp­hör den 31 de­cem­ber.

Sam­man­trä­des­sa­lar­na för­blir de­sam­ma, tills tings­rät­tens ge­men­sam­ma lo­ka­ler fär­dig­ställs i Es­bo i fram­ti­den – tid­ta­bel­len för pro­jek­tet är oklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.