AND­RAS RÖS­TER

Västra Nyland - - Ledare - Nya Åland Jo­han Or­re

Fa­ce­book hyl­la­des un­der den ara­bis­ka vå­ren för att va­ra en sam­lings­plats som bi­drog till dik­ta­tu­rers sam­man­fall. Men ton­gång­ar­na är nu and­ra. Nu be­skylls nä­tets jät­tar för att ha bli­vit en över­vak­nings­ma­skin som pre­mi­e­rar po­la­ri­se­ring och hat. Or­sa­ken är ty­värr en­kel. Det är så de tjä­nar si­na peng­ar på oss. Vi är in­te läng­re an­vän­dar­na, vi är själ­va va­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.