Skratt­suc­cé tur­ne­rar i vår

Västra Nyland - - News -

En pjäs som bå­de ro­ar och oro­ar – så be­skri­ver Åbo svens­ka te­a­ters re­gi­on­pro­du­cent Jan Lindroos tur­né­pjä­sen Främ­ling­en som kom­mer till Väst­ny­land i ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.