Ny färd­tjänst

Västra Nyland - - News -

Om­fat­tar Es­bo, Gran­kul­la, Kyrkslätt, Lo­jo, Sjun­deå, In­gå, Ra­se­borg, Han­gö och sam­kom­mu­nen Kar­vi­ai­nen.

Upp­hand­ling­en av den nya färd­tjänsto­pe­ra­tö­ren inleds re­dan i de­cem­ber. Trans­por­ter­na upp­hand­las se­pa­rat un­der vå­ren.

Gäl­ler al­la som får färd­tjänst ut­i­från han­di­kapp­ser­vice­la­gen el­ler so­ci­al­vårds­la­gen.

Gäl­ler kring en halv mil­jon kör­or år­li­gen.

Tjäns­ten ska fun­ge­ra på tre språk: fins­ka, svens­ka och eng­els­ka.

Den som vill va­ra ut­veck­lark­li­ent kan an­mä­la sig via kom­mu­ner­nas so­ci­al­by­rå­er el­ler gå in på www.espoo.fi/kul­je­tuk­set2019 och fyl­la i ett for­mu­lär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.