Konsert med nya ar­range­mang

Västra Nyland - - Ledare -

”Li­tet hopp­fyllt barn, sit­ter vid ett föns­ter. Tit­tar ut för­vän­tans­fullt …” Så ly­der den sång­text Hanna Gran­dell skri­vit till Christ­mas San­ctus gjord av Lee Deng­ler. Ver­ket fram­förs av sång­grup­pen Vox Mix på de- ras jul­kon­sert i Bill­näs.

Sam­ma konsert bju­der på ett par spän­nan­de ar­range­mang av bå­de kän­da och mind­re kän­da julsång­er. Dess­utom blir det allsång till någ­ra av vå­ra vack­ra tra­di­tio­nel­la julsång­er.

Vox mix di­ri­ge­ras av Hanna Gran­dell, ac­kom­pan­ja­tör är Tom­my Lund­ström (pi­a­no).

Mis­sions­kyr­kan Temp­let, Bill­näs, lör­da­gen den 8 de­cem­ber kloc­kan 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.