Jul i Eke­näs na­tu­rum

Västra Nyland - - Ledare -

Un­der Eke­näs Gam­mal­dags jul­mark­nad den 8 och 9 de­cem­ber kan man upp­le­va gam­mal­dags jul­stäm­ning i Eke­näs na­tu­rum.

På lör­dag mel­lan kloc­kan 10 och 16 och på sön­dag mel­lan 10 och 15 lä­ses det jul­sa­gor i au­di­to­ri­et, bjuds på glögg och pep­par­ka­kor samt julpyss­las.

I po­pup-kafé­et Iha­na kan man kö­pa jul­de­li­ka­tes­ser, julpynt och kaf­fe med till­tugg.

Det finns ock­så en lopp­mark­nads­fynd­lå­da med jac­kor, trö­jor och mös­sor.

Na­tu­rum har även hem­la­ga­de re­kopra­li­ner till sa­lu gjor­da av Joy Cho­ko. Yl­va Ranc­ken-Lutz be­rät­tar om till­verk­ning­en.

Na­tur­sko­lan Ut­tern ord­nar Jul-Kul-Na­tur­bin­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.