UT­STÄLL­NING­AR

Västra Nyland - - Ledare -

Med post­buss via De­ger­by. Fritt in­trä­de. Öp­pet and­ra ti­der på över­ens­kom­mel­se. By­a­kon­to­ret Ro­sen­berg, Furuborgsv. 6, De­ger­by. Öp­pet 8.12, 15.12, 22.12, kl. 12-16.

Ljus i Mörk­ret. Eke­näs Konst­för­e­nings år­li­ga De­cem­ber­sa­long. Öp­pet en­ligt bib­li­o­te­kets öp­pet­ti­der. Gal­le­ri Per­spek­ti­vet, Ra­se­borgsv. 8, Eke­näs. Öp­pet till 31.12, må-on 10-20, to-fre 10-17, lö 10-14.

En vän­skap. Tex­til­konst­nä­ren Kerstin Björk och bild­konst­nä­ren Eva Lamp­pu stäl­ler ut in­di­vi­du­el­la verk samt en se­rie ge­men­sam­ma ar­be­ten. Bro­de­riworks­hop 8.12. Fritt in­trä­de. Gal­le­ri El­ver­ket, Gustav Wa­sas ga­ta 11. Öp­pet till 6.1.2019, ti-fre 13-17, lö­sö 11-17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.