VN RÄT­TAR

Västra Nyland - - News -

VN 4.12 s. 4: Petra Baar­man till­hör SDP och ing­et an­nat par­ti.

VN 4.12 s. 14: Erik-André Hvid­stens konsert i Eke­näs kyr­ka bör­jar kloc­kan 18 på lör­dag.

VN 4.12 s. 4: När de nya ut­rym­me­na fär­dig­ställts i Es­bo fort­sät­ter dock rät­te­gång­ar­na i Ra­se­borgs sam­man­trä­des­sa­lar, men upp­hör i Lo­jo och Kyrkslätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.