BLOGGAT

Västra Nyland - - News -

Ju­len kom och är snart för­bi. Var­je år blir det mat­res­ter kvar i ky­len som man gär­na vill ta till va­ra in­nan det är för sent. Vi varm­rök­te laxfilé till jul­bor­det och det blev en li­ten bit kvar av det. Jag bru­kar in­te tyc­ka om fisk föl­jan­de dag och of­ta ham­nar den över­bliv­na res­ten i skräp­kor­gen, ty­värr. Nu vil­le jag dock gö­ra nå­got av den.

Läs Ca­mil­la von Bons­dorffs re­cept på blogg.vastra­ny­land.fi/krubb­skrub­ben.

FO­TO: CA­MIL­LA VON BONSDORFF

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.