Svens­ka toppar­tis­ter ger show i Eke­näs i ju­li

Västra Nyland - - News -

Svens­ka topp­tri­on Jill John­son, Mol­ly San­dén och Ro­bert Wells upp­trä­der på Ju­li­festi­va­len i Eke­näs i som­mar.

Ju­li­festi­va­len ar­ran­ge­ras den 27 ju­li och por­tar­na till fes­ti­va­len, som ord­nas i Stallörspar­ken, öpp­nar kloc­kan 15.

För en vec­ka se­dan pre­sen­te­ra­des tre ar­tis­ter i form av svens­ka Jill John­son, Mol­ly San­dén och Ro­bert Wells.

Fes­ti­va­len pro­du­ce­ras av East­way Li­ve, pre­cis som ti­di­ga­re år. I fjol var Deep Pur­p­le det sto­ra drag­plåst­ret och året in­nan det var To­to på plats.

För­hands­bil­jet­ter­na till som­ma­rens fes­ti­val har släppts och de bil­li­gas­te bil­jet­ter­na kos­tar kring 60 eu­ro. Ar­ran­gö­rer­na upp­ger att bil­jett­pri­set sti­ger med 10 eu­ro från och med feb­ru­a­ri.

Un­der vå­ren kom­mer nam­nen på öv­ri­ga ar­tis­ter att pub­li­ce­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.