Flis­hög i Bäl­jars fatt­de eld

Västra Nyland - - News -

En flis­hög på Tim­mer­mans­vä­gen i Bäl­jars in­du­stri­om­rå­de i Ka­ris fat­ta­de eld på tors­dags­mor­go­nen. Rädd­nings­ver­ket släck­te bran­den.

He­la hö­gen är cir­ka 1 000 ku­bik­me­ter men ba­ra en li­ten del av den fat­ta­de eld. Lå­gor fö­re­kom på en yta av någ­ra kvadrat­me­ter.

Flis­hö­gen som är bräns­le till Eke­näs Ener­gis vär­me­cen­tral fat­ta­de förs­ta gång­en eld för en vec­ka se­dan.

– Jul­hel­gen kom olyck­ligt här emel­lan, an­nars ha­de vi för­hopp­nings­vis haft hö­gen bor­ta re­dan, med­de­lar vd Frank Ho­ver­felt på Eke­näs Ener­gi.

– Det är ovan­ligt att hö­gar själ­van­tän­der. Men den blir varm in­i­från och fat­tar eld på ytan där det finns sy­re. Det finns risk för ny själ­van­tänd­ning, så vi hål­ler hö­gen un­der upp­sikt tills den är bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.