Maa­rit Feld­tRan­ta för­lo­vad

Västra Nyland - - News - SPT

Riks­dags­le­da­mo­ten Maa­rit Feld­tRan­ta (SDP) sa­de ja på julaf­ton. Ef­ter att ha säll­ska­pat i fem år har Feldt-Ran­ta och jour­na­lis­ten Ve­sa Kal­li­onpää för­lo­vat sig.

Feldt-Ran­ta med­de­la­de om för­lov­ning­en på Twit­ter.

– Han fri­a­de och jag sva­ra­de ja. I Lapp­land gra­ve­rar män­nen si­na kä­ras­tes namn i kniv­skaf­tet. Ro­vani­e­mi, min Ve­sa och mitt livs julaf­ton, skri­ver Feldt-Ran­ta.

Feldt-Ran­ta, 50 år, kom­mer från Ka­ris har va­rit in­vald i riks­da­gen se­dan 2007.

Hon har tre vux­na barn och ett barn­barn från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.