Vört­bröd

Västra Nyland - - News -

Ett li­te kryd­di­ga­re bröd med smak av anis, kum­min, fänkål, kar­de­mum­ma, ka­nel och nej­li­ka. Per­fekt till fa­vo­ri­tos­ten.

600 gram fint ve­te­mjöl 200 gram em­mer, spelt el­ler

full­korns­ve­te­mjöl 200 fram fint råg­mjöl

700 gram svag­dric­ka

20 gram mem­ma­malt

15 gram mörk si­rap

20 gram ho­nung

300 gram rågsur­deg

22 gram havs­salt

25 gram av din fa­vo­rit

jul­krydd­bland­ning

Blan­da mjöl, malt och sur­deg, till­sätt kryd­dor­na. Vän­ta med sal­tet!

Ar­be­ta de­gen, helst i ma­skin, tills den släp­per kan­ter­na från bun­ken. Vid be­hov till­sätt li­te vat­ten om de­gen ver­kar torr el­ler mjöl om de­gen är för klad­dig.

Slå sal­tet på de­gen, låt vi­la i 40 mi­nu­ter. Ar­be­ta in sal­tet.

Sätt de­gen i en ol­jad plast­lå­da med lock och låt den lig­ga i 45 mi­nu­ter. Vik in de­gen från hör­nen och från lång­sidor­na och vänd den med skar­ven nedåt och låt den lig­ga 45 min i lå­dan med lock igen.

Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord, för­sök ar­be­ta den så li­te som möj­ligt för ju me­ra mjöl som ar­be­tas in desto tyng­re bröd. De­gen ska på­min­na om en in­te för välträ­nad rum­pa, mjuk men med viss fast­het. De­la de­gen i tre li­ka sto­ra de­lar.

For­ma deg­bi­tar­na till bröd. Låt jä­sa un­der duk två tim­mar i rumstem­pe­ra­tur el­ler över nat­ten i kyl­skåp.

Ta fram brö­den i rumstem­pe­ra­tur.

Sätt ug­nen på max temp. Lägg en tom plåt längst ner i ug­nen.

Snit­ta brö­den i ett vac­kert möns­ter, an­nars spric­ker de ohäm­mat. An­vänd rak­blad el­ler ta­pet­kniv för snyg­ga snitt.

Lägg in brö­den i ug­nen. Slå en kopp ko­kan­de vat­ten på plå­ten i bot­ten. Stäng luc­kan snabbt.

Släpp ut ånga ef­ter 10 mi­nu­ter, sänk tem­pe­ra­tu­ren i ug­nen till 210 gra­der.

Gräd­da i 35–45 mi­nu­ter be­ro­en­de på ug­nen, an­vänd en skink­ter­mo­me­ter. Brö­det ska va­ra 98 gra­der i mit­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.