Elav­brott och tåg­för­se­ning­ar

Västra Nyland - - Nieuws -

Ons­dags­mor­go­nens vin­ter­storm med­för­de bland an­nat om­fat­tan­de strö­mav­brott och för­se­na­de tåg i Västnyland.

Som mest var drygt 1 700 hus­håll i Västnyland ut­an elekt­ri­ci­tet till följd av stor­men som drog in över lan­det nat­ten till ons­da­gen. 944 hus­håll i Ra­se­borg, 586 i Lo­jo och 178 i In­gå var ström­lö­sa vid 10-ti­den på ons­da­gen.

I stort sett hela Pad­va­lan­det i Bro­marv samt de söd­ra de­lar­na av Bro­marv och sto­ra de­lar av Snap­per­tu­na skär­gård var ut­an ström i Ra­se­borg. I In­gå var ett om­rå­de i när­he­ten av Väs­tan­kvarn värst drab­bat, ock­så kring Grund­sjö på Ra­se­borgs si­da av kommun­grän­sen var hus­håll ut­an elekt­ri­ci­tet.

För­u­tom strö­mav­brott drab­ba­de stor­men tåg­tra­fi­ken. Så­väl räls­bus­sen mel­lan Ka­ris och Han­gö som fle­ra tåg mel­lan Åbo och Helsing­fors var för­se­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.