Lugn ny­årsaf­ton i Västnyland

Västra Nyland - - Nieuws -

Ny­års­fi­ran­det för­löp­te re­la­tivt lugnt i Västnyland, rap­por­te­rar Rädd­nings­ver­ket. Man fick ryc­ka ut för att släc­ka en hus­brand och två sop­kärl. Åt­minsto­ne det ena sop­kär­let ha­de an­tänts av en fyr­ver­ke­ri­pjäs.

Rädd­nings­ver­kets akut­vårds­en­he­ter ha­de som brå­dast mel­lan kloc­kan 18 på ny­årsaf­to­nen och kloc­kan 8 på ny­års­da­gen. Då ha­de en­he­ter­na in­al­les 67 bråds­kan­de upp­drag. 48 in­träf­fa­de ef­ter mid­natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.