Dy­kar­sju­ka

Västra Nyland - - Ledare -

Tryck­falls­sju­ka el­ler dy­kar­sju­ka upp­står då en dy­ka­re sti­ger upp mot ytan för snabbt.

QI lind­ri­ga­re fall är sym­tom bland an­nat att kropps­de­lar som­nar el­ler dom­nar, yr­sel, kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och svag­het.

QI all­var­li­ga fall får man klå­da och led­värk och tap­par med­ve­tan­det, i värs­ta fall av­li­der den drab­ba­de.

QSym­to­men be­ror på att tryc­ket runt krop­pen mins­kar för snabbt och det bil­das fria bubb­lor i väv­na­der­na.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.