Van­li­ga löf­ten

Västra Nyland - - Ledare - Käl­lor: Året runt, Apo­tek hjär­tat

Många lo­var sig själv att re­sa mer, stres­sa mind­re, trä­na mer, spa­ra mer peng­ar och gå ner i vikt.

And­ra van­li­ga ny­års­löf­ten är att äta häl­so­sam­ma­re och fim­pa ni­ko­ti­net.

För att lyc­kas finns vis­sa knep. Man kan sät­ta upp del­mål på vägen. Det ger mo­ti­va­tion för att fort­sät­ta. Be­stäm att du får fi­ra när du nått ditt del­mål.

Att en­ga­ge­ra and­ra i ens ny­års­löf­ten kan hjäl­pa till så man in­te ger upp. Om du har ett ge­men­samt mål till­sam­mans med en vän blir det svå­ra­re att väl­ja sof­fan fram­för gym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.