Ovä­der vi minns

Västra Nyland - - Ledare -

Stor­mar namn­ges ibland ef­ter den som har namns­dag då oväd­ret ut­bry­ter.

QAnd­ra sätt att namn­ge är att ut­gå från plat­sen de här­jat på el­ler tid­punk­ten då de in­fal­lit, till ex­em­pel au­gus­tistor­men 1890 som be­skri­vits som Fin­lands värs­ta storm.

QDen 8 till 9 ja­nu­a­ri 2005 här­ja­de stor­men Gud­run i Sve­ri­ge, i Tyskland kal­la­des stor­men Er­win. 2007 slog Per till mot Sve­ri­ge.

QStor­men som kring jul 2011 släck­te jul­gra­nar, ky­lar och fry­sar run­tom i Nor­den döp­tes i Fin­land till Ta­pa­ni, de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na kal­la­de stor­men Dag­mar.

QI sep­tem­ber 2017 drab­ba­de or­ka­nen Ir­ma bland an­nat Flo­ri­da, Saint Mar­tin, Pu­er­to Ri­co och Ku­ba.

QÅ­rets storm som ut­bröt den 2 ja­nu­a­ri kal­las Aa­pe­li i Fin­land, men Al­fri­da i bland an­nat Sve­ri­ge.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.