Nytt test ska hit­ta fler can­cer­fall

Västra Nyland - - News - Kost­na­der­na för Sjun­deå och Kyrkslätt var in­te till­gäng­li­ga för den här ar­ti­keln.

Scre­e­ning­en av liv­mo­der­can­cer görs från års­skif­tet hu­vud­sak­li­gen med hjälp av ett HPV-prov. Den nya me­to­den mins­kar can­cer­fal­len mer än scre­e­ning ge­nom gy­ne­ko­lo­giskt cell­prov. Änd­ring­en gäl­ler he­la Ny­land.

Raseborg: 1287 kvin­nor, 71 procent av de kal­la­de. To­tal­kost­nad: 23919 eu­ro.

QIn­gå: 200 kvin­nor, 72,2 71 procent av de kal­la­de. To­tal­kost­nad 5 250 eu­ro.

QHan­gö: 251 kvin­nor, 67,5 71 procent av de kal­la­de. To­tal­kost­nad 6400 eu­ro.

QSjun­deå: 268 kvin­nor, 77,6 71 procent av de kal­la­de.

QKyrkslätt: 1507 kvin­nor, 71,5 71 procent av de kal­la­de.

QKost­na­der om del­ta­gan­de ökas till 80 71 procent av de kal­la­de: Raseborg 34650 eu­ro, In­gå 6800 eu­ro, Han­gö 9615 eu­ro.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.