FREDAG

Västra Nyland - - Ledare -

Ba­bygrupp. Två­språ­kig grupp för ba­by med för­äl­der. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Lug­net, Ka­lans­gr. 15, Sjun­deå, kl. 10.30.

Min­nesCafé i Ka­ris. Kom med och trä­na min­net och dis­ku­te­ra min­nes­frå­gor, över en kopp kaf­fe. Öp­pet för al­la. Arr. Ny­lands Min­neslots. In­fo: Han­na Stran­dell 0400 321 239. Vil­la Ane­mo­ne, Fest sa­len, Köp­mansg. 27, kl. 12–13.30.

Fre­dags­klubb. Säll­skaps­grupp med lätt­sam sam­va­ro och dis­kus­sion kring oli­ka te­ma. Träff var­je fredag, med un­dan­tag för hel­ger. Ser­ve­rings­av­gift. Se­nio­ra grupput­rym­me, in­gång från går­den, Prästängsg. 14, Raseborg, kl. 14– 15.

Ung­domscafé 27. Café 27 i Kryp­tan är träff­punk­ten för ung­do­mar som vill träf­fas och pra­ta bort en stund, spe­la spel, lyss­na på mu­sik, dric­ka en kopp kaf­fe/ te m.m. Kryp­tan (in­gång från går­den), Bang. 27, Han­gö, kl. 18–22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.