LÖR­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

Gemensam bön. För­sam­ling­ar­nas gemensam bön. Eke­näs Me­to­dist­kyr­ka, Sig­frid Aro­ni ga­ta 2, kl. 9.30. Yo­ga grund­kurs. Ash­tang­ayo­gans grund­läg­gan­de öv­ning­ar och te­ra­peu­tis­ka aspek­ter. Pas­sar al­la. Mju­ka klä­der på. Un­der­vis­ning på svens­ka el­ler eng­els­ka (be­ror på grupp­hel­he­ten). Arr. Ra­se­borgs Yo­ga­sko­la. Ra­se­borgs Yo­ga­sko­la, For­man­sal­lén 2 B vån. 3, Raseborg, kl. 9.30–12.

Au­di­tion för Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter. Au­di­tion för Jor­den runt på 80 da­gar. An­mäl dig se­nast 8.1 via blan­ket­ten på som­mar­te­a­terns hem­si­da www.raseborg. org. Tryc­ke­riTe­a­tern, Torgg. 1, Raseborg, kl. 10–14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.