Förs­ta kon­tak­ten med da­gis

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - YLE

Ce­ci­lia Jaakko­la, chef för små­barnspe­da­go­gik vid Bar­na­vårds­för­e­ning­en, be­sö­ker stu­di­on. To­mas Jans­son har för­dju­pat sig i de mest ex­i­sten­ti­el­la frå­gor­na på se­nas­te tid – var­för är li­vet värt att le­va? Pro­gram­le­da­ren Ki­ke Ber­tell tar tem­pen på li­vets me­nings­full­het till­sam­mans med To­mas. Pe­ter Ny­man har dri­vits av ak­tu­a­li­te­ter och sam­hälls­frå­gor he­la sitt vux­na liv. Han blev känd för det fins­ka fol­ket i Ny­hetsläc­kan på tv. Nit­ton­å­ri­ga Re­bec­ca Ehrn­rooth fick go­da nyheter på ny­års­da­gen. Då fick hon ve­ta att hon får stor­täv­lings­de­bu­te­ra i Ju­ni­or-VM.

Yle Vega lör­dag 10.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.