FILMER FREDAG

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Still Alice ++++,

Q (Still Alice, USA 2014) Ju­li­an­ne Mo­o­re vann en Oscar för sin ge­stalt­ning av en kvin­na som i si­na bäs­ta år drab­bas av alz­hei­mer. Och visst är det ett re­spek­tin­gi­van­de roll­ar­be­te – i en film som även i öv­rigt kla­rar av ba­lans­gång­en. Yle Te­e­ma 21.00–22.40

Li­fe ++,,,

Q (USA 2015) Ro­bert Pattin­son som Li­fe Ma­ga­zi­ne-fo­to­gra­fen Den­nis Stock, som här får upp ögo­nen för en ung och lo­van­de Ja­mes De­an (Da­ne DeHaan). Dra­ma­tiskt sett ojämnt men po­pu­lär­kul­tu­rellt av­gjort in­tres­sant. Av An­ton Cor­bijn. He­ro 21.00–23.15

LÖR­DAG

Spi­der-Man +++,,

Q (USA 2002) Ra­dar­pa­ret Sam Rai­mi & To­bey Ma­gui­re är nå­got av det bäs­ta som kun­de hän­da Mar­vels Spin­del­man­nen. Su­per­hjäl­te­in­ram­ning­en till trots är fil­men gjord med hjär­ta och smär-

ta samt en re­jäl dos ton­årsangst. TV5 21.00–23.15

Rocky +++,,

Q (USA 1976) Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne i sin kanske mest ar­ke­ty­pis­ka roll, som mum­lan­de pu­gi­list med ar­be­tar­klass­bak­grund. Oscar för bäs­ta film och re­gi (John G. Avild­sen) men värt att no­te­ra är ock­så att Stal­lo­ne själv sig­ne­ra­de ma­nu­set. Ne­lo­nen 21.00–23.25

SÖN­DAG

Ghost Wri­ter ++++,

Q (Eng­land 2010) Ro­man Po­lanskis fi­na och fin­stäm­da kon­spi­ra­tions­t­hril­ler om en spök­skri­va­re (Ewan McG­re­gor) som rå­kar tram­pa på för många tår. Ett re­gel­rätt vux­endra­ma med många bot­ten, no­jigt och kläd­samt kvis­tigt. He­ro 20.50–23.15

Bat­man Be­gins +++,,

Q (USA 2005) Bat­man år noll i dra­ma­tur­giskt tu­de­lad film som in­led­nings­vis sö­ker till det asi­a­tis­ka klos­ter­bäl­tet. Maf­figt och am­bi­tiöst även om det hän­der att re­gis­sö­ren Christop­her No­lan tar i så byx­or­na spric­ker. Christi­an Ba­le top­par. Ne­lo­nen 22.05–01.00

MÅN­DAG

Go­ne Girl ++++,

Q (USA 2014) Da­vid Fin­chers läck­ra och lu­ri­ga bäst­säl­jar­fil­ma­ti­se­ring med Ben Aff­leck som mord­miss­tänkt äk­ta man, fång­ad i sat­ma­ran Ro­samund Pi­kes järn­grepp. Fö­re­döm­ligt spän­nan­de och välun­der­byggt, en thril­ler för vux­en smak. Yle TV2 21.30–23.55

Bland män och får ++++,

Q (Hru­tar, Is­land 2005) Gri­mur Ha­ko­nar­sons tra­gi­ko­mis­ka dra­ma om två brö­der, får­far­ma­re, som in­te ta­lat med varand­ra på de fyr­tio se­nas­te åren. Li­ka över­ras­kan­de som en­ga­ge­ran­de, en originell sak med mas­sor av lokal­färg. Yle Fem 23.10–00.40 KRISTER UGGELDAHL

FOTO: BSM STUDIO

OSCARSBELÖNAD. Still Alice med Ju­li­an­ne Mo­o­re i Yle Te­e­ma fredag kl. 21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.