Västra Nyland

Musiken förenar kulturer

Mohammed Ibrahim, Mustafa Ibrahim och Hamza Jasim hör till de asylsökand­e som under vårens lopp övat musik tillsamman­s för att kunna uppträda på Faces och andra ställen. Låtarna börjar finna sin form.

- NICLAS ERLIN niclas.erlin@ksfmedia.fi

– Oh, all you need is Suomi love. All you need is Suomi love.

Romeo Kantolomba­s sång har tagit över i inspelning­sstudion, och alla klappar i takt till musiken.

Här i Antsu Vuorinens studio vid Lokförareg­atan i Karis, i den så kalllade gamla margarinfa­briken, är det fullsatt. Övning pågår och låtarna avlöser varandra.

På plats är Ismail Ibrahim, bröderna Mohammed Ibrahim och Mustafa Ibrahim samt Hussein Mohammed och Hamza Jasim som är bröder på moderns sida. De fem är alla asylsökand­e och bor på flyktingfö­rläggninge­n i Mjölbolsta.

De bildar stomme i det musikband som går under arbetsnamn­et ”The Asylum Seekers” och som Antsu Vuorinen och eldsjälen bakom festivalen Faces, Börje Mattsson, fört samman.

Männen kommer att uppträda på årets festival och har nu övat tillsamman­s under vårens lopp.

– Det har gått bra, säger Ismail Ibrahim, kurd från Irak, som spelar violin.

Somalierna Mohammed Ibrahim och Mustafa Ibrahim står för sång, medan Hussein Mohammed, turkmen från Irak, trakterar gitarr. Hans bror Hamza Jasim spelar keyboard. Grupperna kan ändras Målet är högt ställt, säger Börje Mattsson som leder årets Facesfesti­val. Om allt går enligt planerna kommer männen att sjunga på olika språk och framföra både traditione­lla sånger och kanske också någon ny.

– De kommer också att uppträda tillsamman­s med andra artister, säger Mattsson och förklarar att sammansätt­ningarna kan förändras beroende på bland annat beslut om asyl och uppehållst­illstånd. Gillar landet På plats i studion den här dagen är också Henri Heikkinen som hjäl-

Jag är mörkhyad, men jag känner mig helt finländsk.

per till med ackompanje­mang, Elvira Eklöv som sjunger och spelar en egen sång och Marjo Karvonen som står för sång.

Romeo Kantolomba, vars egentliga efternamn är Kabwe, har hunnit bo tre år i Ekenäs och fem år i Karis. Sången han framför och själv ackompanje­rar är en hyllning till Finland.

– Jag vill visa min uppskattni­ng för landet. Jag är mörkhyad, men jag känner mig helt finländsk, säger Karisbon. På scen i Karis Genom musiken ska de asylsökand­e träffa andra musiker och finländare. Det är ett av målen med att för samman musicerand­e asylsökand­e, säger Börje Mattsson som understry- ker vikten av att människorn­a inte isoleras på flyktingfö­rläggninga­rna.

För att få mera vana att fungera tillsamman­s och inför publik kommer gruppen att uppträda redan innan Faces, säger Antsu Vuorinen och berättar att männen från Mjölbolsta och musikerna kring dem i varje fall kommer att uppträda på restaurang La Colina i Karis.

Han säger att också traditione­lla finska sånger står på repertoare­n, i nya versioner.

– Vi tänker utanför boxen, säger han.

vastranyla­nd.fi finns en kort filmsnutt med smakprov på musikernas sånger.

 ?? FOTO: LINA ENLUND ??
FOTO: LINA ENLUND
 ?? FOTO: LINA ENLUND
FOTO: LINA ENLUND ?? DEL AV BAND. Ismail Ibrahim och Hussein Mohammed övar tillsamman­s med andra musiker.
FOTO: LINA ENLUND FOTO: LINA ENLUND DEL AV BAND. Ismail Ibrahim och Hussein Mohammed övar tillsamman­s med andra musiker.
 ??  ?? RYTMISKT. Romeo Kantolomba sjunger och ackompanje­rar en egen låt. Elvira Eklöv och Ismail Ibrahim lyssnar.
RYTMISKT. Romeo Kantolomba sjunger och ackompanje­rar en egen låt. Elvira Eklöv och Ismail Ibrahim lyssnar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland