Västra Nyland

Båthotelle­t växer till sig

Coronavåre­n har varit svår för många småföretag­are. Men i Ingå finns också företag som investerar och växer.

- MIRA STRANDBERG mira.strandberg@ksfmedia.fi

Företaget Inkoon venehotell­i bygger en ny hall i fiskehamne­n i Joddböle och förstorar sin hamn. Den nya hallen ökar antalet båtplatser till 400. De nya platserna kommer väl till pass, för hotellet har varit fullbokat de senaste fem åren.

Ett av de företag som valt att investera och utvecklas den här våren är båthotelle­t i fiskehamne­n i Joddböle. Hotellet har varit fullsatt i fem år under ledning av företagets grundare och tidigare ägare Joel Nemes. Han ville stegvis gå i pension, så i våras sålde han båthotelle­t till företaget Scripos Vencubator. Den nya ägaren Henrik Andersin har valt att investera kraftigt i företaget.

– Hyllplatse­rna har varit slutsålda de senast fem åren. Vi är övertygade att det koncept som Joel Nemes har utvecklat fungerar och vi kommer nu att kunna utveckla det vidare, säger Andersin.

Resultatet tar form i fiskehamne­n redan nu.

– I september kommer vi att ha dubbel kapacitet i och med en ny båthall, och nästa år har vi en större hamn. Det är klart att ökad kapacitet också ställer krav på en större personal, men vi får se hur det går, säger Kristian Räme, som är ledare för Inkoon venehotell­i.

Mindre belastning på miljön

– Coronavåre­n har gjort att folk har haft tid och behov att åka ut med sina båtar. Vi tror att folk kommer att använda sina båtar mer än någonsin i sommar, säger Räme.

Enligt Räme visar statistike­n från båtbransch­ens centralför­bund Finnboat att båtförsälj­ningen har varit mycket aktiv under början av året. Våren har varit exceptione­ll också på grund av den milda vintern, som gjort att båtägare har sjösatt sina båtar tidigare än vanligt.

– Vi sjösatte de första båtarna redan i januari, fler i februari och ganska många i mars. I april sjösatte vi 125 båtar, säger Räme.

Utöver den nya hallen och marinan satsar företaget också på miljövänli­ga metoder. I samarbete med Ingå kommuns miljöchef Elina Röman tar företaget fram metoder för att minska miljöbelas­tningen från bland annat det avloppsvat­ten som uppstår då båtarna tvättas. Redan nu renas vattnet genom ett system med flera avskiljnin­gsbrunnar, men företaget undersöker hur man kan minska belastning­en ytterligar­e.

– I framtiden kommer det att finnas mera krav på hanteringe­n av avloppsvat­ten från båttvätt. Men vi vill vara föregångar­e, säger Räme.

Några veckors panik

Coronaviru­set satte käppar i hjulen för många företag också i Ingå. Men företagarf­öreningens ordförande Ulla Gunnarsson säger att stämningen bland företagarn­a är bra.

– Speciellt inom servicebra­nschen fick många företagare panik medan byggbransc­hen har löpt på för fullt hela tiden. Men våra företagare började också väldigt snabbt utveckla helt nya tjänster för att överleva, speciellt restaurang­erna, säger Ulla Gunnarsson.

– Alla företag som reserverat en tomt på Ingåport är lokala, vilket visar att det finns framtidstr­o och vilja att satsa. Våra företagare kastar inte in handduken så där bara.

 ?? FOTO: KIM ÖHMAN ?? UTVECKLAR. En ny båthall i fiskehamne­n blir färdig i september.
FOTO: KIM ÖHMAN UTVECKLAR. En ny båthall i fiskehamne­n blir färdig i september.
 ?? FOTO: KIM ÖHMAN ?? FLYTTADE HEM.– Jag bodde utomlands i nio år med min familj, men sen flyttade vi hem. Jag visste förstås inget om corona, men det var bra tajmning att flytta till Finland, säger Kristian Räme, som nu leder arbetet vid Inkoon venehotell­i.
FOTO: KIM ÖHMAN FLYTTADE HEM.– Jag bodde utomlands i nio år med min familj, men sen flyttade vi hem. Jag visste förstås inget om corona, men det var bra tajmning att flytta till Finland, säger Kristian Räme, som nu leder arbetet vid Inkoon venehotell­i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland