MEST LÄST PÅ VASTRANYLA­ND.FI

Västra Nyland - - News -

Po­lis­ut­ryck­ning­ar un­der mid­som­mar­hel­gen loc­ka­de till mest läs­ning på Väst­ra Ny­lands webb un­der den för­ra vec­kan. Men ock­så en in­ter­vju med mu­siklä­ra­ren Björn Åker­berg var po­pu­lär och så läs­tes det ock­så om sport.

1. Tre hot­ful­la man greps i Barösund

2. Jag har ald­rig gjort nåt an­nat än va­rit mig själv

3. Lars Soncks Han­gö­bo­stad säljs med lyx­till­ställ­ning

4. Buffé­bord väl­kom­nas till­ba­ka med lätt­nad

5. Trots hjär­tesorg tror Oscar Snell­man på en ny re­la­tion

6. Halv re­vansch för BK-46

7. Stör­ning i ut­tags­au­to­ma­ter i Eke­näs

8. John Fa­ger­ström klar for li­ga­la­get HIFK

9. Lin­da Sand­blom mitt i stor­mens öga

10. Det vi­su­el­la vi­sar vägen till Ra­se­borg

FO­TO: LI­NA ENLUND

VÄLLÄST. Björn Åker­berg loc­ka­de till läs­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.