Aka­de­min för­lo­ra­de stort

Västra Nyland - - News - JESPER SUND­STRÖM

EIF/Aka­de­mi för­lo­ra­de lör­da­gens bor­t­a­match mot EsPa. Es­bo­la­get vann med fem mål.

EIF/Aka­de­mi spe­la­de sä­song­ens and­ra di­vi­sion 3-match i fot­boll i lör­dags och la­get kom till spel med en aning an­norlun­da trupp än i förs­ta om­gång­en. Till ex­em­pel var Au­gust Björ­klund i Se­i­nä­jo­ki med för­e­ning­ens di­vi­sion 1-lag och även någ­ra av ju­ni­or­spe­lar­na som var med se­nast sak­na­des.

Det led­de till att EIF:s trä­na­re Jo­han Est­lan­der fick spe­la från start och dess­utom ha­de så­väl Jens Matt­folk som Christof­fer Lind­holm kal­lats in.

– Då bå­de re­pre­sen­ta­tions­la­get och P05-la­get ha­de match i dag in­ne­bar det att vi kom till spel med en an­norlun­da trupp. Dock bör­ja­de mat­chen gans­ka jämnt och EsPa gjor­de 1–0 i slu­tet av förs­ta halv­le­ken, sä­ger Est­lan­der.

Ställ­ning­en var den­sam­ma när and­ra halv­le­ken bör­ja­de, men EsPa gjor­de 2–0 en stund se­na­re. Hem­ma­la­get vann till slut med 5–0. EIF:s sä­song fort­sät­ter i kväll med en hem­ma­match mot SexyPöxyt.

– För­hopp­nings­vis får vi med yt­ter­li­ga­re någ­ra spe­la­re till mat­chen, sä­ger Jo­han Est­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.