Hic­ken vän­tar på förs­ta se­gern

Västra Nyland - - News - JESPER SUND­STRÖM

I tors­dags spe­la­de Han­gö­la­get FC HIK spe­la­de sin and­ra se­ri­e­match och pre­cis som i se­rie­pre­miä­ren ha­de Hic­ken ta­git sig till Es­bo. Nu stod

EBK för mot­stån­det och HIK-trä­na­ren Mag­nus Hell­ström kon­sta­te­rar att det mesta gick snett från start. I pa­us led­de näm­li­gen EBK med 5–2.

– Det här var ing­et vi­da­re. Det gick då­ligt från bör­jan och visst sä­ger det en del när vår 17-åri­ge mål­vakt Jo­el Bo­st­röm var vår bäs­ta spe­la­re. Ty­värr fick han ing­en hjälp.

I and­ra halv­le­ken ut­ö­ka­de EBK sin led­ning och till slut vann la­get med 7–3. Hic­kens mål gjor­des av Da­ni­el Mi­chae­li, Ted Ro­sen­ström och Alex­an­der Eklund.

Hic­kens sä­song fort­sät­ter i mor­gon kväll och då kom­mer Ola­rin Kik­si till Han­gö. Es­bo­la­get har, pre­cis som Hic­ken, in­lett sä­song­en med två för­lus­ter och den in­te så smick­ran­de mål­skill­na­den 4–14. Dock har la­get en av se­ri­ens så här långt bäs­ta mål­skyt­tar i Tu­o­mo Til­li som har gjort al­la mål för Ola­rin Kik­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.