Lång­ström and­ra i Est­land

Västra Nyland - - News -

Kyrkslätt Skyt­te­för­e­nings Se­basti­an Lång­ström och Ra­se­borgs Skyt­tars Jo­ni Sten­ström res­te till El­va i Est­land un­der mid­som­ma­ren för att täv­la i en täv­ling som hyl­lar fy­ra världs­mäs­ta­re. Lång­ström var i god form och knep en and­ra plats.

Täv­ling­en är en min­ne­s­täv­ling för de fy­ra världs­mäs­tar­na Est­land har fått ge­nom ti­der­na i ge­värs­skyt­te. Till täv­ling­en bjöds in fem skyt­tar från Fin­land, de öv­ri­ga fin­län­dar­na var Alek­si Leppä, Ju­ho Kur­ki och Lau­ri Syrjä.

För­u­tom fin­län­dar­na del­tog 25 es­ter. Man täv­la­de på 3x40 skott med mi­ni­a­tyr­ge­vär.

I grundse­ri­en seg­ra­de Alek­si Leppä på 1168 po­äng, Lång­ström var tvåa med 1 167 po­äng och Sten­ström tred­je med 1 163 po­äng. I fi­na­len var topp­du­on den sam­ma och Ju­ho Kur­ki kom in på den tred­je plat­sen. Sten­ström blev sjät­te. Fi­na­len var jämn, bå­de Lång­ström och

Sten­ström var med i topp­stri­den så gott som he­la ti­den.

Sten­ström led­de ef­ter lig­gan­de, men se­dan in­led­de han stå­en­de med att skju­ta förs­ta skot­tet i gran­nens tav­la. Då föll Sten­ström från tät­stri­den. Lång­ström fort­sat­te att käm­pa om se­gern med Leppä, men i slu­tet drog Leppä det läng­re strå­et.

I täv­ling­ar­na be­lö­na­de man ock­så de bäs­ta skyt­tar­na per var­je ställ­ning – på sam­ma sätt om man gjor­de un­der den ti­den Est­lands världs­mäs­ta­re sköt, un­der förs­ta hal­van av 1900-ta­let.

Lång­ström be­lö­na­des som bäs­ta ligg­skytt när han sköt 396 po­äng, Sten­ström var här and­ra på 395 po­äng. På stå­en­de var Lång­ström and­ra med 386 po­äng och Sten­ström sjät­te med 380 po­äng och på knä­stå­en­de var Sten­ström tred­je med 388 po­äng och Lång­ström fjär­de med 385 po­äng.

Det här var ge­värs­skyt­tar­nas förs­ta täv­ling se­dan bör­jan av mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.