eSftReÖr sSnuTsEäRr ing­en or­sak att bry­ta mot re­kom­men­da­tio­ner­na.

Västra Nyland - - Ledare -

Il­ta-Sa­no­mat

ef­ter att ett fler­tal chefslä­ka­re i norr var­nat för onö­di­ga re­sor över grän­sen till Sve­ri­ge vil­ket lett till att ti­o­tals fin­län­da­re smit­tats med co­ro­na­vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.