Man bor­de på för­hand ta­la om re­strik­tio­ner­na un­der co­ro­nans and­ra våg.

Västra Nyland - - Ledare -

Il­ta­leh­ti

Er­ja Yläjär­vi om att fin­län­dar­na bor­de få ve­ta vil­ka re­strik­tio­ner som trä­der i kraft först och vil­ka som kanske in­te alls be­hövs in­för en even­tu­ell and­ra vi­rus­våg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.