När vi äter grön­sa­ker och vild­fisk mins­kar de blågrö­na al­ger­na.

Västra Nyland - - Ledare -

Helsingin Sa­no­mat

om att över­göd­ning­en av ha­vet och cy­a­no­bak­te­rie­blom­ning­ar­na mins­kar om vi mins­kar på den djur­ba­se­ra­de ma­ten – sär­skilt an­vänd­ning­en av nöt­kött och mjölk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.