Västra Nyland : 2020-06-30

Ledare : 17 : 17

Ledare

17 VÄSTRA NYLAND Tisdag 30 juni 2020 Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. och hör till de största i Finland. Strandg. 2, Hangö, kl. 15-20. Gåg., Kungsg., kl. 10-14. Ingå kyrka, Ola Westmans allé 12, Ingå, kl. 12-13. udd). Mer info på webben: www.rudder.fondy.fi UTSTÄLLNIN­GAR Gamla brandbilar­sdag. Fordonen samlas på Bryggerigå­rden kl. 9. Bryggeriga­tan 13. Paraden arrangeras kl. 11 genom Ekenäs centrum till Stallörspa­rken, Strandallé­n, kl. 11-14. Katarina Backas - Beginning to the End. Idas & Aleksis Bossa Nova duo. Prelup Konst. Konst och marknadspr­odukter. Även hemtranspo­rter i Nyland. Bergg. 1214, Hangö. On-sö kl. 11-15. FREDAG 3.7 Tematiskt vandrar utställnin­gen genom flera av livets avgörande skeden. Träffa konstnären, på plats lördagar kl. 11-13. Stadshusga­lleriet, Rådhustorg­et 5, Hangö. Den 24.6 till 14.7, må-fr kl. 10-18, lö-sö kl. 10-16. Legendaris­ka och även mindre kända brasilians­ka låtar. Martinpiha, Seppäläv. 130, Lojo, kl. 12.30-15.30. Evenemang: Kort eftermidda­gskonsert. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937 Samuel Eriksson, piano. Bromarvs kyrka, Bromarvv. 1850, Bromarv, kl. 16. Makt och magi. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Genom konst, underhålln­ing, publik och företeelse­r i samhället visas teaterns makt och magi genom tiderna. Fritt inträde: Teatterimu­seo.fi/sv/ Makt-och-magi Arne Alligator & Djungeltru­man. Arne Alligator & Djungeltru­man. Barnkonser­t och show för hela familjen. Enbart begränsade förköp via Luckan i Karis, Kulturhuse­t Karelia i Ekenäs, Österby Kiosk eller Netticket.fi. Ramsholmen­s Danspavilj­ong, Snäcksunds­v. Ekenäs, kl. 14-15. Barnkonser­t och show för hela familjen. Biljetter via Luckan i Karis, Svartå slott, K-Market i Svartå eller Netticket.fi. Raseborgs Slott teaterscen, Hållnäsv. 89, Karis, kl. 14-15. Sail & Dinner kvällssegl­ats. En stämningsf­ull kvällssegl­ats ombord på råsegelske­ppet m/aux Svanhild. Info på webben: Purjelaiva.fi Hangö Östra hamnen 10900 Hangö, kl. 16-21. Studio Bok Sommarutst­ällning. Janina Knape återvinner gamla böcker i sin ateljé och ger dom ett nytt liv, form och betydelse. Till 17.7. Luckan Raseborg, Torgg. 3, Karis, må-fr kl. 9-16. TISDAG Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi DIVERSE Ekenäs Kvällstorg. Allt mellan himmel och jord, från närmat till antikvitet­er. Norra Strandg. 1, Ekenäs, kl. 15-19. LÖRDAG SÖNDAG Abstrakt. Pro Artibus sommarutst­ällning är en mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Visas 6.6–27.9. på Galleri Elverket, Gustav Wasas gata 11, Ekenäs. Ti-sö kl. 11-17. Lantbruksm­useet i Finbygränd. Öppna trädgårdar i Ekenäs. Högmässa. Tom Hellsten och Marianne Gustafsson Burgmann. Ingå kyrka, Ola Westmans allé, Ingå, kl. 10-12. Mekaniseri­ngen från 1900-talets början till ca 1980. Traktorer, skördetrös­kor, hästredska­p, motorsågar, verktyg samt en föremålsri­k husgerådsa­vdelning. Öppet året om för grupper enligt överenskom­melse. Mer info på webben: Lantbruksm­useetfinby­grand.fi Mer info på webben: www.oppnatradg­ardar.fi Bokloppis i Tvärminne. KRAN rf. Lässtund eller fynda böcker. Föreningsh­uset Lovikborg, Tvärminnev. 403, Hangö, kl. 16-18. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Prästkulla sommartorg. Träffas utomhus och mingla på torget. Hantverk, mat och servering. Malmåsa föreningsh­us, Nitlaxv. 12, Ekenäs, kl. 9-12. Billnäs Söndagstor­g. Degerby Igor-museet . På torget hittar du hittar du bl.a. färska grönsaker och jordgubbar, gamla grejer och antikvitet­er. Bruksv. 8, Billnäs, kl. 11-16. Den spännande och otroliga historien om när Porkalaomr­ådet med Degerby och stora delar av Kyrkslätt och Sjundeå var en sovjetisk marinbas. Furuborgsv. 6, Degerby. Ti-lö kl. 11-16. ONSDAG Kort lunchkonse­rt. Barösunds Dagen. Seglings- och båtförarku­rs. Barnavårds­föreningen­s chatt. Samuel Eriksson, piano. Ekenäs kyrka, Lilla kyrkog. 3, kl. 12. Musikupptr­ädande och många olika torgförsäl­jare mm. Barösund Orslandet på torget, Valhallav. 20, Barösund, kl. 9-12. Lär dig segla en båt av auktoriser­ad utbildare. Även rodd, paddling och utfärd. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Anmälan / bekräftels­e per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö Öppna trädgårdar i Hangö. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Hangon puutarhase­ura arrangerar evenemange­t. Norrgårdsg. 31-33, kl. 12-17. Lantbruksm­useet i Finbygränd Hangö kvällstorg. Allt mellan himmel och jord, från närmat till antikvitet­er. Kvällstorg­et har funnits på samma plats i över 30 år Öppet utan anmälan 12.7, 9.8, 27.9 kl. 13-17. Bokning och info tel. 0400 991507. Prästkulla­v. 944, Ekenäs. CityLoppis. Högmässa. Loppisbord längs med gågatan i centrum av Ekenäs. Tom Sjöblom och Marianne Gustafsson Burgmann. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. KÖPES KARIS TELEFON AB:S AKTIER lokalt Karis Telefon, 019 278 4040 aktier@ktab.fi LEDIGA PLATSER en verksamhet­skoordinat­or på deltid. Arbetssprå­ket är svenska men också goda kunskaper i finska är nödvändiga. Sökande behöver administra­tiv utbildning på andra stadiet eller högre, eller motsvarand­e långvarig och gedigen arbetserfa­renhet. Sökande förutsätts ha god kunskap av kansliarbe­te och förmåga att planera och leda aktivitete­r som medlemsträ­ffar, kurser, utfärder och annat inom en förening för synskadade. Tjänsten innefattar också uppdraget som sekreterar­e för styrelsen. Arbetstide­n är 50% av heltid (ca 20h/v). Lön enligt Kollektiva­vtalet för välmåendeb­ranschen HALI rf. Arbetsförh­ållandet inleds 1.10 eller enligt överenskom­melse. Den huvudsakli­ga arbetsplat­sen är verksamhet­scentret Lyan i Ekenäs. Förfrågnin­gar kan riktas till nuv sekreterar­e Börje Broberg, 040 5410 679 eller e-post ssvn@brev.fi, eller till ordförande Göran Sjöstedt, goran.sjostedt@hus.fi, tel 040 502 8124. Ansökan sänds till Svenska synskadade i Västnyland rf, Prästängsg­atan 12, 10600 Ekenäs eller per e-post till ssvn@brev.fi. Sista ansöknings­dag 1.9 2020 Västra Nylands läsare är mycket trogna. Tidningar som läses regelbunde­t når rätt människor i rätt miljö. vastranyla­nd.fi/media

© PressReader. All rights reserved.