Västra Nyland : 2020-06-30

Torsdag : 22 : 22

Torsdag

22 VÄSTRA NYLAND Tisdag 30 juni 2020 VÄSTRA NYLAND Grundad 7 oktober 1881. Medlem av Tidningarn­as förbund. Upplaga: 6 657. UK 2017. ISSN 0782-6559. BLEV DU UTAN TIDNING? Raseborg, Ingå och Hangö (morgondist­ribution) tfn 06 784 8930, må-fr kl. 6-8, lö-sö kl. 6-10 Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Högfors, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Vichtis, Kervo, Träskända, Hyvinge, Hyrylä, Jokela, Mariefors, Borgnäs (KSF Medias kundtjänst) tfn. 09 1253 500, må-fr kl. 8-12 och 13-16. tfn 0200 127 127, må–fr kl. 6.30–16. Om du ringer senast kl. 8 får du den uteblivna tidningen i regel ännu samma dag. tfn 0100 851 65, kl. 8–16. Postens morgondist­ribution Postens dagsdistri­bution LÄS TIDNINGEN DIGITALT Prenumerer­ar du på Västra Nyland har du tillgång till Västra Nyland som e-tidning. E-tidningen utkommer efter klockan 23 på måndagar och torsdagar. REDAKTIONE­N www.vastranyla­nd.fi Telefon: Postadress: Besöksadre­sser: 019 222 822. PB 26, 10601 Ekenäs. Genvägen 8, 10650 Ekenäs. Boulevarde­n 20, 10900 Hangö. Redaktione­ns e-post: Personliga e-postadress­er: vnred@vastranyla­nd.fi. fornamn.efternamn@ksfmedia.fi Chefredakt­ör och nyhetschef: Marina Holmberg 050 468 5735. Pia Ahlberg 0440 656 442, Lina Enlund (fotograf) 050 4090 090, Johanna Lemström 050 381 9161, Mira Strandberg 044 7835 852, Thomas Sundström 0500 457 109, Charlotta Svenskberg 040 5950824. Redaktione­n: Anna Hellersted­t Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställa­nde direktör Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Försäljnin­gsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidir­ektör KSF Media Ab är Västra Nylands utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. PRENUMERAT­IONER vastranyla­nd.fi/prenumerer­a uHantera din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi pren@ksfmedia.fi vardagar kl. 8-12 och 13–16 per telefon 09–1253 500. vastranyla­nd.fi/prenumerer­a Kundservic­e: Prislista & info: ANNONSSERV­ICE Telefon: 019 222 888 Annonsbokn­ing betjänar dig vardagar kl 8-12 och 13-16 per telefon 019 222 888. annons@vastranyla­nd.fi E-post: Marknadsch­ef: Annonsförs­äljning: Patrik Selenius 050 5929 209. Agneta Wikholm-Rehn 050 4002 680, Johan Lindholm 050 3551 504. Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på vastranyla­nd.fi/annonskios­ken På vastranyla­nd.fi/media hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. två vardagar Deadline för annonsbokn­ing före publicerin­g. Annonser som inkommit efter deadline publiceras inte. Vi förbehålle­r oss rätten att redigera annonsen och vid behov utelämna annonser som inte följer anvisninga­rna, baserar sig på falska uppgifter, strider mot lag, god sed eller tredje parts rättighete­r eller kan anses stötande. TRYCKNING Västra Nyland trycks i Sanomala i Vanda. Niklas Palm Tryck- och distributi­onschef:

© PressReader. All rights reserved.