Fak­ta om fis­ke­vårds­av­gif­ten

Västra Nyland - - Ledare - Käl­la: Erälu­vat.fi

Vem? Al­la 18–64-åring­ar som fis­kar med handred­skap, and­ra fångstred­skap el­ler fång­ar kräf­tor ska be­ta­la fis­ke­vårds­av­gif­ten

QVad? Fis­ke­vårds­av­gif­ten be­rät­ti­gar att fis­ka med ett spö i näs­tan he­la lan­det, i vis­sa fall be­hövs till­stånd av vat­ten­om­rå­dets äga­re

QVar? På hem­si­dan Ka­lastus­ra­jo­i­tus.fi hit­tar man kar­tor med al­la ak­tu­el­la fis­ke­för­bud.

QVar­för? Av­gif­ten an­vänds för att ta hand om fis­ke­vat­ten och fisk­be­stånd, över­va­ka och ge råd åt fis­ka­re.

QHur? Erälu­pas web­bu­tik, Erälu­pa-ap­pen och i R-ki­os­ker.

QKom ihåg: Ha med ditt kvit­to på att du har be­ta­lat fis­ke­vårds­av­gif­ten då du fis­kar.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.