Mjöl­bol­stas histo­ria i kort­het

Västra Nyland - - Ledare -

1929–1931: Tu­ber­ku­los­sjuk­hu­set Mjöl­boll­stad sa­na­to­ri­um byggs och öpp­nas

1939–1940: Krigs­ska­de­sjuk­hus un­der Vin­ter­kri­get

1950: Sjuk­hu­set blir cen­tral­sa­na­to­ri­um i Ra­se­borgs tu­ber­ku­los­di­strikt

1998–2016: Folk­häl­san tar över, dri­ver först vår­dav­del­ning, se­na­re flyk­ting­för­lägg­ning

2016–2019: Fas­tig­he­ten by­ter äga­re fle­ra gång­er, verk­sam­he­ten av­slu­tas vå­ren 2019. 2020: Hub Fe­e­nix grun­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.