Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 17 : 17

Ledare

17 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 FISKECUPEN DÖDA Fiskecupen stoltserar med nya fiskar Den här veckan får Fiskecupen sällskap av flera nya fiskar. Bland annat har sommarens första ål och abborre fångats. Gädda 4 890 gram. finns kvar i den slutliga cuptabelle­n får ett diplom. Därför är det viktigt att fiskarens fullständi­ga postadress finns med bland kontaktupp­gifterna. Fyll i uppgiftern­a om din fångst på www.vastranyla­nd.fi/fiskecup. Det gäller att vara exakt med mått och vikt. Ladda också gärna upp en bild på fångsten och fiskaren. Cuptabelle­n publiceras en gång i veckan hela sommaren. VN:s fiskecup dokumenter­ar vilka slags fiskar som under en säsong fångas i våra vatten. Därför noteras också anmärkning­svärda fångster som tagits med profession­ella redskap och metoder. August Örnmark, Tenala. Kastspö i Ovanmalmtr­äsket 17.6. 4450 gram. Carl Holmberg, Karis. Nät i Svartån 6.6. Det är igen dags att presentera veckans tabell i Fiskecupen. Även den här gången hittas några nya fiskar och till exempel har Linn och Amanda Lindholm fångat strömming. Men dessutom har snart fyra år gamla Emil Westerlund fångat sommarens första ål tillsamman­s med sin faster. Utöver det har även cupens första abborrar och en piggvar fångats. Även årets andra sutare är ett faktum och den har fångats av August Örnmark. Fiskecupen är öppen för fiskar som fångats i Västnyland mellan den 1 juni och den 31 augusti. Fiskar av alla slag kan anmälas till cupen. Varje art tävlar i sin egen klass, vikten är avgörande för placeringe­n. Fiskarna ska vara fångade inom VN:s spridnings­område, i vid bemärkelse, och i första hand med redskap som normalt används av fritidsfis­kare. I cuptabelle­n får tre fiskar per klass plats samtidigt. Den minsta Piggvar 110 gram. Vår kära make, far, morfar, farfar Yvonne Carlberg, Ekenäs. Nät vid Ådö 26.6. ”Muska” Pehr William Lindström Skärkniv 685 gram. Roland Lindholm, Ekenäs. Nät i Pojoviken 19.6. Strömming 520 gram. född 14.8.1931 i Pojo död 24.5.2020 i Karis Linn och Amanda Lindholm, Ekenäs. Nät i Porkala 15.6 JESPER SUNDSTRÖM Saknad av Sutare 2620 gram. Abborre 940 gram. Ethel Anne och Rolf Sandra med familj Robin med familj Robert Ove Daniel och Ella Syster Anita Släkt och vänner Carl Holmberg, Karis. Nät i Svartån 15.6. August Örnmark, Tenala. Katsa i Ovanmalmtr­äsket 28.6. Carl Holmberg, Karis. Nät i Svartån 25.6. Yvonne Carlberg, Ekenäs. Nät vid Ådö 24.6. Kerstin Ekström, Sjundeå. Nät vid Räfsö 27.6. 1700 gram. 910 gram. faller nedåt, kanske ur tabellen, då en större anmäls. I gäddklasse­n brukar det bli trängsel. För att ge spinnfiske­gäddor en chans kan gäddklasse­n vid behov utökas. I höst deltar alla fiskar som anmälts under cuptiden i utlottning­en av fiskebeton­ade pris. De fiskare som 495 gram. Ål 1450 gram. Emil Westerlund, Ingå. Katsa vid Barösund 29.6. Braxen 1 140 gram. Carl Holmberg, Karis. Nät i Svartån 15.6. Sov under vindarnas smekande sång sov under grönskans mjuka fång sov ifrån oro och strid sov i underbar frid TACK Jordfäst i stillhet. Varmt tack för deltagande i sorgen, samt Villa Anemones avd. 3 för god vård. Tack till mina barn, barnbarn, barnbarnsb­arn, släkt och vänner. Gun-Maj Rehn DÖDA V7åÇr kLäÅrSeF R3aBkLkLaB­aBmNmNeF S Vår älskade J+eFrSkLeFr B#eFrnSOhaIr­BdSE B#iJsTtUrSöÕ­mN S Maj-Britt "Maja" Hildegard Ferm 7ÇSLÅSB * 10.8.1955 Ingå † 26.6.2020 In*gOåHÇ I kärt minne bevarad S4yZvWäÅsT­tUi kLaBiJvWaB­tUeFnO 3BJOFS 4ÕEFSIPMN f. Ståhlberg n *OHÇ * LÅSU NJOOF CFWBSBE J * 16.8.1930 Helsingfor­s † 27.5.2020 Pojo Brita Margareta Gröning GÕEE EÕE F'eFrSiJdEeF E&rSiJk oPcDh I*iJnOaB L I Älskad - Saknad * 8.2.1937 † 11.6.2020 I ljust minne bevarad ,JDLBO .JB NFE GBN .PB NFE GBN 5JOB NFE GBN TMÅLU PDI WÅOOFS V7aBiJpQuV­i kLäÅsiT,J uVuVpuQiVs yTdZäEn jalKoB,MP sTaBmNmNuV­i rSaBkLkLai­BtJtUeUn siTlmJMNie­Jn vaWloB.MP V7äÅhIäÅn pQyZyZsTit­J,U pQaBljMoKP­n anBnOoOiPt,JU vWaBiJeFtU­eFn sTä vWaBiJvWaB­s kLaBnOnOoP­itJ.U M.uViJsTtUoP­s kLaBuVnOis­J,ThIyvZäW,ÅheIlFläMM­Å sTäÅiJlMyZ­y mNeFidJEäÅ­n syTZdEämÅN­elFläMM.Å J J O O Å T Z J FO O U ÅO FO Eje och Ulla Börje och Gunne Gunnel och Sten Gunilla och Christer barnbarn och barnbarnsb­arn släkt och vänner Vänner O 7ÅOMJH HPE %V BMMUJE WBSJU 6UBO LMBHBO TNÅSUBO CBS *OHFO WFU WBE %V IBS MJEJU /V %V WJMBO GVOOJU IBS 7J OV NÇTUF TPSHFO CÅSB 'BTUÅO UPN ÅS IFNNFUT WSÇ 7BE %V HBW ÇU %JOB LÅSB 'JOOT J NJOOFU LWBS ÅOEÇ Tyst och stilla har Du somnat ögat slutits, handen domnat. Du var trött, behövde ro, nu Du funnit vilans bo. mNaBmNmNa A"iJrSaB E&iJvWoPr mNeFd fGaBmNiJlM­jK Heidi med familj släkt och vänner B S E )FJEJ NFE GBNJMK 4MÅLU PDI WÅOOFS 4UJMMB TÕSKFS HÇSEFO UZTU TWÅWBS B Ç B V U S O åIvZäNga O O FSOB N U JH FU S U UdBiDg L O EDJeOt B Ett flitigt liv har nått sitt slut nu har Du fått ro. Ditt hjärta fullt av kärlek var, till alla och envar. Tack för de fina minnen, Du lämnat kvar. SNtiJlOlaO­FsOör jeQr gWåÅrHdBen­SO, tysEt svHäÇvUUar m%iFn nHeÇn aFp rnGSaÇd uNgBåSttL. DTPe tgTåUrÇUe nEh ymOnÅSfBrå­n%m aHrÇke rFnUaU sIoKmÅSUsM­tJåHt t nGäSrÇa . gLåÅrSeBtt hjärtligt tack från dina kära. Jordfästni­ngen har ägt rum i stillhet. +PSEGÅTUOJO­HFO IBS ÅHU SVN J LSFUTFO BW EF OÅSNBTUF 7BSNU UBDL GÕS WÅOMJHU EFMUBHBOEF J TPSHFO Jordfästni­ngen har skett i stillhet i kretsen av de närmaste anhöriga. Varmt tack för vänligt deltagande. Tack också till personalen på Mariahemme­t och Vård i hemmet. O S J* &GUFSÇUENft­JeOråOtFmT­TiUnVnOe E J MB N UFtMel. Jo+rPdSfEäGsÅ­tnTUiOngJO­eHnFä geÅrHrFu m iOIHn gåLZkSyLrk aGSfrFeEdB­a g 17.7.2020LMkl. 14.00. ss tu5nÅdLiUF­T VänNligFeE­nEFm edPd elaEoFmMUB­dHeBlOtaEg anTFdOe nast 13.7.20UJ2M0 tJiOllBIin­a, 050 494 5058.7VÇå rÕöOnTsLkB­aOn, eeFn rSoPs tUiJlMl J+eFrSkLeFrs mNinJnOeO.F Ç B H S äVktOeHrEu­PnNgdToGÕm­SsFfOöJrOe­HnTinMPgLs­lBoMka7l.ÅOMJHFO F BsTe U M* Hg F O T M ST S

© PressReader. All rights reserved.