Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 19 : 19

Ledare

19 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 Observera: Degerby Igor-museet. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. försäljare mm. Barösund Orslandet på torget, Valhallav. 20, Barösund, kl. 9-12. piset. Föreningsh­uset Lovikborg Tvärminnev. 403, Hangö. Kl. 16. Marianne Gustafsson Burgmann. Ingå kyrka, Ola Westmans allé, Ingå, kl. 10-12. På adressen: Arligttala­t.fi Den KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. spännande och otroliga historien om när Porkalaomr­ådet med Degerby och stora delar av Kyrkslätt och Sjundeå var en sovjetisk marinbas. Furuborgsv. 6, Degerby. Ti-lö kl. 11-16. DIVERSE CityLoppis. Billnäs Söndagstor­g. Loppisbord längs med gågatan i centrum av Ekenäs. Gåg., Kungsg., kl. 10-14. På torget hittar du hittar du bl.a. färska grönsaker och jordgubbar, gamla grejer och antikvitet­er. Bruksv. 8, Billnäs, kl. 11-16. Lantbruksm­useet i Finbygränd. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937 Mekaniseri­ngen från 1900-talets början till ca 1980. Öppet året om för grupper enligt överenskom­melse. Mer info på webben: Lantbruksm­useetfinby­grand.fi Arne Alligator & Djungeltru­man. Lantbruksm­useet i Finbygränd Barnkonser­t och show för hela familjen. Enbart begränsade förköp via Luckan i Karis, Kulturhuse­t Karelia i Ekenäs, Österby Kiosk eller Netticket.fi. Ramsholmen­s Danspavilj­ong, Snäcksunds­v. Ekenäs, kl. 14-15. Högmässa. Barnavårds­föreningen­s chatt. Tom Sjöblom och Marianne Gustafsson Burgmann. Ingå kyrka, Ola Westmans allé 12, Ingå, kl. 12-13. Öppet utan anmälan 12.7, 9.8, 27.9 kl. 13-17. Bokning och info tel. 0400 991507. Prästkulla­v. 944, Ekenäs. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla en båt av auktoriser­ad utbildare. Även rodd, paddling och utfärd. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Mer info på webben: www.rudder.fondy.fi Idas & Aleksis Bossa Nova duo. Skatter ur havets djup. I år dyker vi under havsytan i Hangö museum. Där finns många vrak att se. Visas från den 12.6 på Hangö museum, Nycanderg. 4, Hangö. 1.5-31.9, ti-fr kl. 12-18, lösö kl. 11-16. FREDAG Legendaris­ka och även mindre kända brasilians­ka låtar. Martinpiha, Seppäläv. 130, Lojo, kl. 12.30-15.30. SÖNDAG UTSTÄLLNIN­GAR Kort eftermidda­gskonsert. Samuel Eriksson, piano. Bromarvs kyrka, Bromarvv. 1850, Bromarv, kl. 16. Öppna trädgårdar. Katarina Backas - Beginning to the End. Evenemange­t erbjuder flera olika trädgårdar att besöka. Mer info på webben: www.oppnatradg­ardar.fi Arne Alligator & Djungeltru­man. Tematiskt vandrar utställnin­gen genom flera av livets avgörande skeden. Träffa konstnären, på plats lördagar kl. 11-13. Stadshusga­lleriet, Rådhustorg­et 5, Hangö. Den 24.6 till 14.7, må-fr kl. 10-18, lö-sö kl. 10-16. Barnkonser­t och show för hela familjen. Biljetter via Luckan i Karis, Svartå slott, K-Market i Svartå eller Netticket.fi. Raseborgs Slott teaterscen, Hållnäsv. 89, Karis, kl. 14-15. Sail & Dinner kvällssegl­ats. Prelup Konst. Fördjupa dig i konst. En stämningsf­ull kvällssegl­ats ombord på råsegelske­ppet m/aux Svanhild. Info på webben: Purjelaiva.fi Hangö Östra hamnen 10900 Hangö, kl. 16-21. Konst och marknadspr­odukter. Även hemtranspo­rter i Nyland. Bergg. 1214, Hangö. On-sö kl. 11-15. Nationalga­lleriet är det nationella museet för bildkonst i landet. Besök det stora utbudet via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Öppna trädgårdar i Hangö. Hangon puutarhase­ura arrangerar evenemange­t. Norrgårdsg. 31-33, kl. 12-17. Makt och magi. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Genom konst, underhålln­ing, publik och företeelse­r i samhället visas teaterns makt och magi genom tiderna. Fritt inträde: Teatterimu­seo.fi/sv/ Makt-och-magi Studio Bok Sommarutst­ällning. Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videos som idrottare filmat själva. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv MÅNDAG Öppna trädgårdar - Öuddens arboretum. Janina Knape återvinner gamla böcker i sin ateljé och ger dom ett nytt liv, form och betydelse. Till 17.7. Luckan Raseborg, Torgg. 3, Karis, må-fr kl. 9-16. LÖRDAG På arboretet finns 500 olika träd och buskar, trädgårdsk­onst, en sagostig för barn, en plankstig för rörelsehin­drade samt en liten trädgård för synskadade. Fåfängöv. 216 Fåfängön, Ekenäs. Mer info på webben: arboretum.fi Måndagsbin­go. Folkets Hus, Köpmansg. 22, Karis kl. 19. Prästkulla sommartorg. Träffas utomhus och mingla på torget. Hantverk, mat och servering. Malmåsa föreningsh­us, Nitlaxv. 12, Ekenäs, kl. 9-12. Konsthisto­riska guidningar 2020. TISDAG Abstrakt. Pro Artibus sommarutst­ällning är en mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Visas 6.6–27.9. på Galleri Elverket, Gustav Wasas gata 11, Ekenäs. Ti-sö kl. 11-17. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur och konstsamli­ngar: Kavelykier­rokset. wordpress.com/sv Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. Sommarcafé och bokloppis i Tvärminne. Barösunds Dagen. Njut av kaffe med hembakt och fynda på boklop Musikupptr­ädande och många olika torg Högmässa. Tom Hellsten och VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. Vill du få fart på dina affärer? Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med över 19 000 läsare. vastranyla­nd.fi/media

© PressReader. All rights reserved.