Västra Nyland : 2020-07-03

Hälsa : 21 : 21

Hälsa

21 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 HÄLSA Berätta om vilka tjänster ditt företag erbjuder. 30 €/gång Storlek 82 x 25 mm + minimi 2 mån. (+ moms 24 %) TANDLÄKARE LÄKARSTATI­ONER HEMVÅRD Närvårdare, GIM Pia Wickman Lähihoitaj­a, LitM Pia Wickman 040 5519998 www.fafafammo.com pia.wickman@gmail.com TANDLÄKARJ­OUR utanför tjänstetid FOLKHÄLSAN­S HÄLSOTORG 019 278 6191 Tidsbestäl­lning Hemtjänst, -vård och omsorg samt rehabilite­ring Kotipalvel­u, -hoito ja hoiva sekä kuntoutus Läkarmotta­gning och företagshä­lsovård Högbergsga­tan 5–7, 10300 Karis Informatio­n 09-47171110 Marjo Tapola, Nina Virkki Maria Antell Nina Äikäs Tandläkare: Munhygieni­st: Tandköttss­jukdomar: Protetik och bettfysiol­ogi: Munkirurgi: SPECIALTAN­DTEKNIKER KIROPRAKTI­K OCH FYSIOTERAP­I TORGDENT JORMA ALATALO Björknäsga­tan 1, Ekenäs 019 221 7122 • torgdent.fi Receptione­n öppen mån-fre kl. 8-14 Timo Kallio Linda-Lotta Vähäsilta Grönalunds­gatan 8, EKENÄS. Tel. 040-703 2393 Tandläkarn­a Antti-Mikael Karenius, Antti Räty, Outi Salmesvirt­a Tandhygien­ist Susanna Leino SMÅDJURSMO­TTAGNING Tel. 019 241 2730 &,&/­4 7&5&3*/­3 5"3+" -"(453½. Med erfarenhet & djurvänlig­t Ystadsgata­n 3, vån. 3, EKENÄS YSTADSGATA­N 3, EKENÄS (innergårde­n) Öppet alla dagar 8–20 DJURSKÖTSE­L t %&+063 %:(/&5 36/5 ­7&/ 7&$,04-65 t Pehr Sommarin katu 14, 10600 Tammisaari Pehr Sommars gata 14, 10600 Ekenäs HUNDDAGIS / HUNDHOTELL I TENALA 24/7 patricia.fromholtz@gmail.com Tel. 040-753 4043 tel. 019-241 2217 www.ekvet.fi ma–ti 8–16 ‡ ke–to 12–20 ‡ pe 8–16 Kontakta våra försäljare för mera informatio­n Lokalt framför allt AGNETA WIKHOLM-REHN JOHAN LINDHOLM förnamn.efternamn @ksfmedia.fi tfn. 050 400 2680 tfn. 050 355 1504 VILL DU FÅ FART PÅ DINA AFFÄRER?

© PressReader. All rights reserved.