n. 911

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Aikajana -

Vii­kin­kiar­mei­ja saa lää­ni­tyk­siä Rou­e­nin alu­eel­ta Rans­kas­ta. Ar­mei­jan joh­ta­ja, Rol­lo, kään­tyy kris­ti­nus­koon ja avioi­tuu rans­ka­lai­sen ku­nin­kaan tyt­tä­ren kans­sa. Poh­joi­sen mies­ten ar­mei­jan tar­koi­tus tu­le­vas­sa Nor­man­nias­sa (Nor­man­dia) on puo­lus­taa Pa­rii­sin si­sään­tu­lo­reit­tiä, mut­ta heis­tä tu­lee yhä it­se­näi­sem­pi ja vai­ku­tus­val­tai­sem­pi ruh­ti­nas­kun­ta ny­kyi­sen Englan­nin ka­naa­lin ran­ni­kol­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.