n. 1000

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Aikajana -

Leif Ee­ri­kin­poi­ka, is­lan­ti­lai­nen Grön­lan­nin uu­di­sa­su­kas, yli­pu­huu muu­ta­man per­heen seu­raa­maan hän­tä mat­kal­le län­teen et­si­mään maa­ta, jon­ka ai­em­mat me­ren­kä­vi­jät ovat näh­neet. Leif nousee mai­hin alu­eel­la, jo­ta me sa­nom­me Poh­jois-ame­ri­kak­si ja an­taa sil­le ni­mek­si Vin­land siel­lä kas­va­vien vil­lien vii­ni­ry­pä­lei­den mu­kaan. Yk­si tai mah­dol­li­ses­ti useam­pia siir­to­kun­tia pe­rus­te­taan, mut­ta al­ku­pe­räis­väes­tön vi­ha­mie­li­syys joh­taa tä­män vii­kin­kien siir­to­kun­nan hyl­kää­mi­seen vain muu­ta­man vuo­den jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.