Yk­si asen­to lau­kai­see stres­sin

Tä­mä häm­mäs­tyt­tä­vä asa­na lie­vit­tää stres­siä, auttaa unet­to­muu­teen, hoi­taa vä­sy­nei­tä jal­ko­ja ja ren­tout­taa vä­sy­nyt­tä ke­hoa ja miel­tä kaut­taal­taan.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ -

Saa­ko yhdestä ai­noas­ta joo­ga-asa­nas­ta rau­hal­li­suut­ta ja sel­keyt­tä? Kyl­lä saa! ”Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan lem­pia­sa­naa­ni”, to­te­aa joo­gao­pet­ta­ja ja kir­jai­li­ja Kath­ryn Bu­dig. ”Tur­vau­du tä­hän asa­naan sil­loin, kun on tar­ve ladata ak­ku­ja.”

Is­tu ja­lat suo­ras­sa toi­nen kyl­ki sei­nää vas­ten. Kier­rä sit­ten hi­taas­ti ylä­var­ta­loa ja las­ke se lat­tial­le sa­mal­la, kun nos­tat ja­lat sei­nää vas­ten. Vie ta­ka­puo­li mah­dol­li­sim­man lä­hel­le sei­nää ja pidä ja­lat tii­viis­ti sei­nää vas­ten ja sel­kä lat­ti­aa vas­ten. Anna lat­tian kan­na­tel­la päätä ja sa­mal­la rei­si­luut tun­tu­vat ren­non ir­to­nai­sil­ta las­keu­tues­saan kohti lan­tio­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.