VINK­KE­JÄ TÄYDELLISEEN VINYASAAN

Womens Health - Joogaa - - 5. LUKU -

Ko­kei­le näi­tä yk­sin­ker­tai­sia vink­ke­jä, niin liik­keet muut­tu­vat te­hok­kaam­mil­ta ja mu­ka­vam­mil­ta.

KAT­SO ETEEN­PÄIN LANKUSSA JA PUNNERRUKSESSA. Se auttaa ve­nyt­tä­mään rin­ta­ke­hää ja pi­tä­mään se­län suo­ras­sa. Väl­tä ylä­se­län pyö­ris­tä­mis­tä, kos­ka se ra­sit­taa epä­käs­li­has­ta.

PIDÄ PUNNERRUKSESSA KYY­NÄR­PÄÄT KIINNI RINTAKEHÄSSÄ ja käy­tä ala­vat­san li­hak­sia en­nen kuin las­ket var­ta­lon alas. Se auttaa, jos si­nul­la on ki­pu­ja ala­se­läs­sä tai yli­liik­ku­va ala­sel­kä.

KUN TEET PUNNERRUKSIA, ÄLÄ ANNA OL­KA­PÄI­DEN LASKEUTUA ALEMMAS KUIN KYY­NÄR­PÄÄT. Pidä ol­ka­päät yl­hääl­lä, niin suo­jaat ol­ka­ni­ve­liä­si ra­si­tuk­sel­ta.

SUUN­TAA KAT­SE ETEEN­PÄIN (ÄLÄ KOKO PÄÄTÄ),KOBRASSA JA YLÖS­PÄIN KAT­SO­VAS­SA KOI­RAS­SA. Tä­mä asen­to auttaa ren­tout­ta­maan nis­kan alao­saa. Väl­tä myös kil­pi­kon­nan­kau­laa: Pidä har­tiat al­haal­la ja kau­ka­na kor­vis­ta ja nos­ta päätä rin­ta­las­tan ym­pä­ril­lä ole­vil­la li­hak­sil­la. Sil­loin asen­to tun­tuu pa­rem­mal­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.