SAAVUTA TA­VOIT­TEE­SI ALTA AIKAYKSIKÖN

Womens Health - Joogaa - - 8. LUKU -

ENERGIAA

Li­sää sy­ket­tä te­ke­mäl­lä no­peas­ti vii­si au­rin­ko­ter­veh­dys­tä (kat­so si­vua 90).

VENYTYSTÄ

Ai­na, kun teet alas­päin kat­so­van koi­ran tai eteen­päin tai­vu­tuk­sen, py­sy asen­nos­sa vii­den hen­gi­tyk­sen ajan.

VOI­MAA

Uusi jän­te­vöi­ty­mis­vaih­toeh­to: Py­sy kyyk­ky­asen­nois­sa vä­hin­tään 60 se­kun­tia ja kes­ki­ty las­keu­tu­maan ai­em­paa sy­vem­mäl­le alas.

TYYNEYTTÄ

Lo­pe­ta har­joit­te­lu muu­ta­man mi­nuu­tin hil­jai­suu­del­la pai­kal­la­si maa­ten. Ma­kaa hil­jaa, hen­gi­tä sy­vään ja ku­vit­te­le, et­tä vartalosi va­jo­aa lat­ti­aan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.