VAIVU UNEEN

Womens Health - Joogaa - - 13. LUKU -

ANNA MIE­LEN LE­VÄ­TÄ

Saat unes­ta­si vie­lä­kin rau­hal­li­sem­paa, kun rau­hoi­tat viimeisen tun­nin en­nen nuk­ku­maan­me­noa kai­kil­ta yli­mää­räi­sil­tä är­syk­keil­tä. Säh­kö­pos­tei­hin vas­taa­mi­nen, ver­kos­sa surf­faa­mi­nen ja te­le­vi­sion kat­se­le­mi­nen pi­tä­vät mie­len vauh­dis­sa, jol­loin sen on vai­kea ren­tou­tua.

SAMMUTA VALOT

Va­lo hi­das­taa me­la­to­nii­nin tuo­tan­toa, ja me­la­to­nii­ni taas auttaa nu­kah­ta­maan. Jos nu­kut lii­an va­loi­sas­sa huo­nees­sa, kan­nat­taa miet­tiä pi­men­tä­vien sil­mä­suo­juk­sien hank­ki­mis­ta.

PEHMENNÄ SEESAMIÖLJYLLÄ

Hie­ro läm­min­tä see­sa­miöl­jyä jal­ka­poh­jiin ja ohi­moil­le, en­nen kuin me­net nuk­ku­maan. See­sa­miöl­jyn tie­de­tään rau­hoit­ta­van stres­si­pe­räi­siä oi­rei­ta ja tyyn­nyt­tä­vän miel­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.