HY­VIÄ VINK­KE­JÄ HOTJOOGAAN

Ka­ley op­pi nä­mä asiat kan­ta­pään kaut­ta.

Womens Health - Joogaa - - 14. LUKU -

UNOHDA PUSE­RO

”Pue yl­le­si short­sit ja ur­hei­lu­rin­ta­lii­vit — täl­lä tun­nil­la hi­koil­laan.”

JUO KUIN KAMELI

”Hi­koi­let niin pal­jon nes­tet­tä tun­nin ai­ka­na, et­tä kan­nat­taa ot­taa mu­kaan kak­si pul­lol­lis­ta vet­tä.”

ÄLÄ SÄÄSTELE PYYHKEISSÄ

”Käy­tä kan­kais­ta lii­naa joogamaton pääl­lä niin, et­tei se luis­ta. Ota tun­nil­le mu­kaan kak­si kä­si­pyy­het­tä ja yk­si iso kyl­py­pyy­he.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.